Zamów Newsletter

Za pomocą tego formularza zbieramy Twoje dane osobowe,
abyś miał możliwość otrzymywania informacji o aktualnych wydarzeniach,
a także produktach i usługach przez nas oferowanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Szanowni Państwo!

Chcemy, aby byli Państwo na bieżąco informowani o wszelkich produktach, usługach i szkoleniach przez nas oferowanych oraz o wydarzeniach dotyczących naszej firmy, które mogą Państwa zainteresować.
W związku z powyższym będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku ich podania również numer telefonu, nazwę praktyki oraz adres do korespondencji. Są to dane, które zostały nam podane dobrowolnie
za pośrednictwem znajdującego się na naszej witrynie internetowej http://www.straumann.pl/ formularza Newsletter.


Zapewniamy, że przekazane nam dane osobowe są u nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać zaczyna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Tą drogą informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się informacje na ten temat.1. Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych oraz kto będzie je przetwarzał?
Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam za pomocą formularza Newsletter na naszej witrynie internetowej jest Straumann Polska Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku, numer NIP: 5842843322, numer KRS: 0001064306


Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:Straumann Polska Sp. z o.o.

ul. Szymanowskiego 2,
80-280 Gdańsk

e-mail: biuro@straumann.com,
tel. 58 341 45 79Informujemy, że można się z nami kontaktować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie. Wybór należy do Państwa.
2. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?
Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Są to dane osobowe, które podali Państwo dobrowolnie, w związku z zapisaniem się do naszego Newslettera, za pomocą formularza Newsletter zamieszczonego na naszej witrynie internetowej. Wprowadzając swoje dane osobowe do formularza Newsletter zamieszczonego na naszej witrynie internetowej można przekazać nam dodatkowe dane osobowe takie jak Państwa numer telefonu, nazwę praktyki, adres do korespondencji. W takim wypadku również te dane osobowe będą przez nas przetwarzane.


Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
3. Czy mają Państwo obowiązek podania nam swoich danych osobowych?
Nie. Wszystkie dane osobowe, które zostają podane za pośrednictwem formularza Newsletter zamieszczonego na naszej witrynie internetowej są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, w celu wyraźnie przez Państwa zaakceptowanym. Zgoda ta w każdej chwili może być przez Państwa odwołana.


W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej, nie będziemy mieli możliwości informowania Państwa o nowościach w naszej firmie, szkoleniach oraz aktualnych produktach i usługach przez nas oferowanych.
4. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą są przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie w celu informowania Państwa o aktualnych produktach i usługach przez nas oferowanych, szkoleniach oraz prowadzonej przez nas działalności, a także w celu zaproponowania naszych usług i towarów tj. w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych – w zależności od rodzaju wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w konkretnym celu.


W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, który polegał będzie na bezpośrednich komunikatach kierowanych do Państwa za pomocą podanego adresu e-mail, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji np. zawarcia z nami umowy lub skorzystania z naszych usług.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania naszych informacji handlowych będziemy przekazywali Państwu informacje promujące nasze towary, usługi lub nasz wizerunek.
Zawsze mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu.
5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. dostawcy usług serwerowych i elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług reklamowych i marketingowych), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.
6. Jakie prawa mają Państwo w stosunku do udostępnionych nam danych osobowych?
Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
W każdym wypadku mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowej oraz marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Prawo to można wykonać wysyłając na adres naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.
8. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych nam danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowej będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu.Z wyrazami szacunku

Straumann Polska Sp. z o.o.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close