Dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz programu Erasmus/Socrates Comenius University of Bratislava. Posiada specjalizację z Protetyki Stomatologicznej. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem pracę naukową uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Autorka i współautorka prac z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki. Od 2008 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje kwalifikacje podnosi na licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki.

Lek. dent. Maja Chmielewska – Wykładowcy Straumann Group

Lek. dent., MSc Maja Chmielewska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016r. Rozpoczęła Program Masterski DTMD z zakresu Implantologii i Periodontologii. Podczas studiów prowadziła dwa Studenckie Granty Naukowe, a w 2017 r. pracowała jako asystent i prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles (USC), pod okiem prof. Pascala Magne. Jest współautorem międzynarodowej edycji książki „Guided surgery”.

 

Lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski

Lekarz dentysta, specjalista w zakresie implantologii i sterowanej regeneracji kości. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1993 roku. Od 1996 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną skupioną na leczeniu estetycznym i implantologii. Ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł “Master of Science in Oral Implantology” na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie. Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr. John’a Koisa w Seattle. Międzynarodowy wykładowca z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i fotografii dentystycznej. Autor wielu artykułów i publikacji międzynarodowych. Fotograf i filmowiec. Członek Aktywny i założyciel Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej, Członek Implant Masters Poland.

Dr n. med. Piotr Chomik – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Piotr Chomik

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym Akademii Medycznej w Gdańsku w 2008 roku. Od 2009 roku odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, które zakończył złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej zastosowania nowoczesnych technik badania klinicznego w celu wczesnego wykrywania nowotworów i stanów przednowotworowych jamy ustnej. Doświadczenie i umiejętności kliniczne zdobywał w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, m.in. w Wiedniu (Allgemeine Krankenhaus Wien), Recklinghausen (Niemcy), Monterrey (Meksyk), Los Angeles (USA). Wykładowca podczas licznych krajowych i zagranicznych kongresów i kursów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę chirurgicznego leczenia wrodzonych wad twarzoczaszki, w tym chirurgii ortognatycznej, chirurgii rekonstrukcji jamy ustnej i twarzoczaszki u pacjentów po urazach oraz operacjach onkologicznych. Zajmuje się również chirurgią rekonstrukcyjną i regeneracyjną jamy ustnej, w tym implantologią stomatologiczną w pełnym zakresie, również z wykorzystaniem implantów zygomatycznych. Współzałożyciel wielospecjalistycznej kliniki stomatologicznej Noir Dental Clinic w Gdańsku. Pracuje również w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dr n. med., MSc Michał Chrobak – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med., MSc Michał Chrobak

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu . W 2015 r. ukończył prestiżowe studia podyplomowe Master of Science in Oral Implantology na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu W. Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. Ekspert ds. Implantologii DIPLOMATE ( ICOI, DGOI, PSI). Akredytowany implantolog kilku międzynarodowych organizacji implantologicznych – Fellowship (DGOI, ICOI,PSI) . Zweryfikowany implantolog istniejący w światowym wykazie wiodących placówek implantologicznych LEADING IMPLANT CENTERS – www.leadingimplancenters.com. Wykładowca z zakresu implantologii w kraju i za granicą. W 2009 r. ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie W.Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Implantologa. W 2007 r. obronił pracę doktorską w zakresie zastosowania laserów w stomatologii estetycznej. Autor publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu stomatologii estetycznej i implantologii. Uczestnik wielu kursów, konferencji i szkoleń z zakresu endodoncji, chirurgii stomatologicznej i implantologii w kraju i za granicą. Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Stomatologii Praktycznej (www.kursyimplantologia.pl)

Dr n. med. Ewa Duraj – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Ewa Duraj

Tytuł doktora nauk medycznych zdobyła w 2005 r. na Akademii Medycznej w Białymstoku, a już w 2007 r. ukończyła specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Swoją wiedzę zdobywała na cały m świecie czerpiąc od największych autorytetów światowej stomatologii. Przez lata uczestniczyła w niezliczonej ilości kongresów, sympozjów, kursów i warsztatów w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych. Jako szczególnie istotne warto wspomnieć Curriculum of Oral Implantology – Uniwersytet J.W.Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Kois Center w Seattle. Specjalizuje się w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na wszczepach, periodontologii oraz mikrochirurgii plastycznej dziąsła. Od 2007 r. specjalizuje się także w zabiegach mikrochirurgii ortodontycznej – kortykotomii wyrostka zębodołowego. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, działającej w strukturach Międzynarodowej Federacji IFED oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego działającego w ramach European Federation of Periodontology (EFP). Od 1994 r. prowadzi prywatną praktykę oraz pracuje w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 2008-2011 praktykowała w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2011 r. asystuje w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Lek. stom. Wojciech Fąferko – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Wojciech Fąferko

Założyciel i Dyrektor Medyczny Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach oraz Bydgoszczy. 
Od prawie 20 lat zajmuje się implantologią, która stała się główną dziedziną jego pracy. Członek europejskiego stowarzyszenia lekarzy implantologów – OSIS EDI. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń praktycznych. Właściciel marki: www.implantystomatologiczne.pl.
Implantologia od zawsze była moją pasją. Już na studiach interesował mnie tylko ten zakres wiedzy. 
Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie odbyłem staż podyplomowy, m.in. na Katedrze Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 2008-2009 odbyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem zdobywając europejski tytuł implantologa. W 2011 roku ukończyłem 2-letnie studia podyplomowe na New York College of Dentistry, a w 2012 roku uzyskałem tytuł Master of Prosthodontics (odpowiednik specjalizacji z protetyki) na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech. W 2018 roku rozpocząłem kolejne studia podyplomowe z zakresu implantologii we Frankfurcie nad Menem – Master in Oral Implantology. Od ponad 10 lat rozwijam i udoskonalam system Skutecznej Konsultacji Pierwszorazowej. Na przestrzeni tego okresu wypracowałem autorski schemat konsultacji i planowania leczenia, dzięki któremu każdy pacjent po wizycie pierwszorazowej otrzymuje pełny plan leczenia. Wierzę w holistyczne podejście do zdrowia moich pacjentów i uważam, że każdy z nich ma prawo do uzyskania rzetelnej i kompleksowej informacji na temat stanu swojego zdrowia, aby mógł podjąć w pełni świadome decyzje dotyczące leczenia. Przygotowanie precyzyjnego planu jest gwarantem tego, że leczenie będzie przebiegać w sposób przewidywalny i – co ważniejsze – w pełni bezpieczny dla pacjenta.
Jestem też autorem i pomysłodawcą ogólnopolskich akcji: “Stop dentofobii” i “Stop rakowi jamy ustnej”.
Prywatnie jestem pasjonatem aktywnego stylu życia. Uwielbiam rowery górskie, snowboard i narty oraz kitesurfing i wakeboarding. Moje motto życiowe: “Bo życie jest po to, żeby żyć!”

Dr n. med. Janusz Goch – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Janusz Goch

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Stomatologii (1994r.). Doktor nauk medycznych ze specjalizacją z Chirurgii Stomatologicznej. Swoją wiedzę zdobywał między innymi w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Izraelu. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną GENESIS w Biłgoraju i w Janowie Lubelskim. Przez kilka lat pracował w Wielkiej Brytanii. Doświadczony praktyk z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek. Autor publikacji z dziedziny implantologii. Od kilku lat wykładowca i konsultant medyczny firmy Straumann AG.

Dr n. med. Bartłomiej Górski – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Bartłomiej Górski

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów, w ramach programu Erasmus, studiował także na Uniwersytecie Medycznym im. Semmelweisa w Budapeszcie. Wiedzę pogłębiał także na doktoranckich studiach w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, z którym to zakładem związany jest od początku pracy zawodowej. W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Posiada specjalizację z periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej. Autor 58 publikacji i laureat wielu prestiżowych konkursów branży medycznej. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie technik mikroskopowych i endodontycznych. Obecnie wykonuje skomplikowane zabiegi sterowanej regeneracji tkanek u pacjentów z zaawansowanymi postaciami zapaleń przyzębia. Przeprowadza także procedury plastyczne, mające na celu poprawę estetyki jamy ustnej.

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak – Wykładowcy Straumann Group
Dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie periodontologii i zastosowaniu nowoczesnych technologii laserowych w nieinwazyjnym leczeniu stomatologicznym. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej PTSL. Współautor i wykładowca programu edukacyjnego „Continuum Perio-Implantologii” skierowanego dla implantologów, organizowanego we współpracy z Columbia University College of Dental Medicin w Nowym Jorku. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika stomatologicznego „eDentico” i „Laser”, członek Rady Naukowej „Implantologia Stomatologiczna”, „Stomatologia”, „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna” oraz konsultant działu periodontologicznego dla pacjentów w portalu stomatologicznym Dentonet. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej PTES, członkiem Rady Naukowej i Komisji Edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP oraz Europejskiej Federacji Periodontologicznej EFP, członkiem i oficjalnym reprezentantem Polski w World Federation for Laser Dentistry WFLD, ITI Fellow.

Lek. stom. Radosław Jadach – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Radosław Jadach

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku – dyplom uzyskała w 1981r. Wieloletni kierownik oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Specjalista z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Obroniła doktorat w zakresie „Replantacje i autotransplantacje zębów z zastosowaniem preparatu węglanu wapnia w materiale doświadczalnym i klinicznym”. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń, kursów i kongresów o tematyce chirurgii szczękowej i implantologii. Autorka licznych prac naukowych. Konsultant implantologiczny i chirurgiczny. Dydaktyk podyplomowy i kierownik specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wieloletni członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Po skończeniu w 2001r. studiów podyplomowych „Zarządzanie małą firmą medyczną” (Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii) dyrektor prywatnej kliniki stomatologiczno-medycznej wyposażonej w 6 gabinetów stomatologicznych, salę operacyjną, pracownię radiologiczną z CT oraz pracownię protetyczną. Organizator kursów dokształcających dla lekarzy i pielęgniarek. W Klinice Med-Oral wykonuje zabiegi z zakresu implantologii, chirurgii ortodontycznej, sterowanej regeneracji kości oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w tym przeszczepy tkanek.

Lek. dent. Mateusz Jastrzębski – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Mateusz Jastrzębski

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytetcie W. Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Implantologa. Absolwent rocznego elitarnego Programu Implantologii w Mediterranean Prosthodontic Institute – Castellon (Hiszpania), we współpracy z Wydziałem Protetyki Uniwersytetu Północnej Karoliny (UNC) – Chapel Hill (USA). Absolwent studiów podyplomowych Master of Oral Implantology we Frankfurcie. Członek Full Arch Club- klubu zrzeszającego lekarzy specjalizujących się w pracach pelnolukowych na implantach z obciążeniem natychmiastowym. Uczestnik wielu kursów, konferencji i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii w kraju i za granicą.

Lek. stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Magdalena Jaszczak-Małkowska

W 1996 r. ukończyła Akademię Medyczną w warszawie uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W latach 1997-1999 pracowała jako asystent, pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, jednocześnie współpracując naukowo z Instytutem Genetyki Hodowli PAN. Od 2000 r. prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w kompleksowym, wielospecjalistycznym leczeniu pacjentów ze szczególnym naciskiem na stomatologię estetyczną. W 2008 r. uzyskała dyplom Specjalisty Protetyki Stomatologicznej. Obecnie współpracuje z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Lek. stom. Marcin Joniec – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Marcin Joniec

Absolwent Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie. Założyciel i kierownik Centrum Stomatologii Rodzinnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), The International Congress of Oral Implantologists (ICOI). Uczestniczy regularnie w kursach w kraju i za granicą m.in. New York University, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, implantologii, protetyce i endodoncji mikroskopowej. W roku 2008 r. zakończył 2-letnie szkolenie podyplomowe w wiodących ośrodkach implantologicznych w Polsce i uzyskał Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego potwierdzający umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. W 2009 r. ukończył podyplomowe Curriculum Implantologii w klinice Implantologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie. W 2010 r. ukończył tygodniowe praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik implantologicznych w klinice implantologii Uniwersytetu Stomatologii w Phnom Penh. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe Mediterranean Prosthodontic Institute zakończone egzaminem na wydziale Implantoprotetyki University of North Carolina USA. W roku 2016 rozpoczął prestiżowe studia w The Dawson Academy, oraz curriculum z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i implantologii w Kois Center w Seattle USA.

Lek. stom. Michał Karolewski – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Michał Karolewski

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista protetyki stomatologicznej. Od kilkunastu lat jego pasją jest tematyka okluzji i dysfunkcji narządu żucia. Doświadczenie implantologiczne uzupełnia licznymi szkoleniami w kraju i za granicą, m.in. Master Course in GBR and Sinus Grafting Procedures, Master Course in Esthetic Implant Dentistry (Prof. Dr. Daniel Buser), The 10th International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry, Boston USA i inne. Praktykuje w prowadzonej wspólnie z żoną klinice specjalizującej się w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym obejmującym: stomatologiczną diagnostykę czynnościową, leczenie dysfunkcji narządu żucia, leczenie periodontologiczne i z zakresu chirurgii estetycznej przyzębia, implantologię i implantoprotetykę, stomatologię estetyczną, ortodoncję i osteopatię. Członek IAAID (International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry), Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, dyrektor ITI Study Club Wrocław oraz ITI Fellow.

Lek. stom. Olga Kaska-Czubak – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Olga Kaska-Czubak

Absolwentka gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Egzamin ze specjalizacji II stopnia w zakresie ortodoncji zdała z wyróżnieniem. W latach 1994–2001 asystentka w Zakładzie Ortodoncji UM w Gdańsku. Dyplomowana nauczycielka reedukacji psychofizycznej techniką Alexandra. Laureatka stypendium ADA. Odbyła szereg staży, kursów i szkoleń podyplomowych w Polsce, USA, Niemczech, Meksyku oraz we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS). Współwłaścicielka praktyki stomatologicznej Estetica zajmująca się leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych. Prawdziwa pasjonatka swego zawodu, która misji tworzenia pięknego uśmiechu oddaje się niemal bez reszty.

Lek. dent. Maciej Koberda – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Maciej Koberda

Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz program Erasmus/Socrates Comenius University of Bratislava. Autor i współautor prac z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej i protetyki stomatologicznej. Prelegent referatów z zakresu chirurgii jamy ustnej. Przez 8 lat wykonywał zabiegi na oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Dr n. med. Hubert Kubica – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Hubert Kubica

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 1984. W 1986 r. wyemigrował do Niemiec. Po odbyciu stażu uzyskał niemiecką aprobację i w 1989 r. otworzył prywatną praktykę stomatologiczną w Niemczech w mieście Essen. Zakres kształcenia podyplomowego obejmował głównie implantologię, zastosowanie lasera Nd-Yag w somatologii i leczenie chorób przyzębia miedzy innymi na uniwersytecie Münster, Aachen i UCLA. W 1997 r. powrócił do Polski gdzie otworzył prywatną klinikę implantologii, periodontologii i stomatologii estetycznej. W 1999 r. obronił pracę doktorską na temat zastosowania lasera Nd-Yag w endodoncji. Od 2000 r. jest wykładowcą z dziedziny implantologii. Główną tematyką wykładów jest natychmiastowa implantacja z natychmiastowym obciążeniem w odcinku ważnym estetycznie oraz natychmiastowa implantacja u pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia z natychmiastowym obciążeniem. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji implantologiczno – periodontologicznych, współautorem książki Atlas pracy na cztery ręce w stomatologii.

Lek. dent., MSc Paweł Łazicki – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent., MSc Paweł Łazicki

Dr Paweł Łazicki jest absolwentem Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Odbył staż w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w klinice Chirurgii Stomatologicznej. W 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia Stomatologii Ogólnej. W 2014 roku ukończył dwuletni cykl szkoleniowy na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i uzyskał tytuł implantologa. Podsumowaniem dotychczasowej wiedzy i umiejętności było ukończenie w 2020 roku studiów podyplomowych na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry – Luxembourg. Obronił pracę pt. „Socket preservation techniques with fillers and membranes – changes of soft tissues dimension. Systematic Review”.  W efekcie zdobył prawo do używania tytułu “Master of Science (MSc) in Periodontology and Implantology”. Uczestniczył w wielu konferencjach, kursach i szkoleniach praktycznych w Polsce i za granicą m.in. w Szwecji, Niemczech, Portugalii. Wieloletni członek ITI (Internatonal Team For Implantology). Od 2008 roku prowadzi autorski, wielospecjalistyczny gabinet stomatologiczny w Warszawie. W pracy kładzie nacisk na kompleksowe planowanie cyfrowe, implantologię determinowaną przez plan protetyczny. Ma duże doświadczenie w projektowaniu szablonów nawigacyjnych. Wykorzystuje szerokie spektrum technik chirurgicznych udokumentowanych naukowo.

Lek. dent. Bartosz Matejkowski – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Bartosz Matejkowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczestniczył w wielu zagranicznych stażach i kursach m.in. na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) czy Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA). Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Europejskiej Federacji Periodontologii. W codziennej pracy zajmuje się tworzeniem pięknego uśmiechu poprzez protetykę (licówki, korony) i stomatologię zachowawczą przy wykorzystaniu najnowszych technologii np. Digital Smile Design. Stawia na otwartą współpracę z pacjentem, zawsze konsekwentnie i skrupulatnie dążąc do ustalonych wspólnie celów. Zawodowo zainteresowany rozwojem w kierunku protetyki oraz implantologii. Przykłada ogromną uwagę do estetyki dziąseł i zębów.

Dr n. med., MSc Liwia Minch – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med., MSc Liwia Minch

Specjalista ortodoncji, Master of Science in Lingual Orthodontics. Dr Minch ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2003 roku. Na tej samej uczelni w 2007 r. obroniła rozprawę doktorską z zakresu ortodoncji i kontynuowała pracę jako adiunkt w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji do roku 2019. Jest instruktorem w Fundacji Charles’a H. Tweeda w Tucson (Arizona, USA). Ma tytuł Master of Science in Lingual Orthodontics uzyskany na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze (Niemcy). Przez 6 lat pracowała jako asystent na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną skoncentrowaną na interdyscyplinarnym leczeniu. Główne dziedziny zainteresowań to leczenie pacjentów dorosłych, interdyscyplinarne leczenie ortodontyczno-periodontologiczne, chirurgiczne i protetyczne oraz biomechanika. Dr Minch jest autorem ponad 90 artykułów w polskich i zagranicznych periodykach oraz prezentacji na Konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz The Charles H. Tweed International Foundation.

Lek. dent. Sławomir Pastor – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Sławomir Pastor

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zabiegach z dziedziny zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, chirurgii przyzębia, implantologii.Oprócz chirurgii zajmuje się również rozległymi odbudowami protetycznymi. Zorientowany na ciągły rozwój zawodowy. Umiejętności i wiedzę zdobywa na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. W swojej praktyce zawsze stawia na profesjonalizm, najwyższą jakość leczenia, rzetelność i kompetentność. Wyposaża ją w najbardziej profesjonalny sprzęt i nowatorskie rozwiązania, co pomaga stawiać czoła nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Swoim pacjentom opracowuje indywidualne kompleksowe plany leczenia.Lubi wyzwania zarówno na gruncie zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Pasjonat nurkowania, turystyki motocyklowej i skoków spadochronowych.

Lek. stom. Olga Petruszka – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom., MSc Olga Petruszka

W 2003 roku ukończyła wydział stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odbyła staże i praktyki w klinice DRRUSS w Toronto w Kanadzie. Absolwentka podyplomowych studiów Master of Science in Implantology and Periodontology w Niemczech na Uniwersytecie w Moguncji i Luksemburgu. Posiada 15-letnie doświadczenie w implantologii, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Certyfikowana i dyplomowana absolwentka licznych kursów specjalizacyjnych na całym świecie, m.in. u wykładowców jak: Marcus Huerzler, Jonas Wachtel czy Giovanni Zucchelli. Jest międzynarodowym wykładowcą w dziedzinie implantologii. Członek prestiżowych organizacji – ITI (International Team for Implantology) oraz WIN (Women’s Implantology Network).

Tech. dent. Arkadiusz Piontek – Wykładowcy Straumann Group
Tech. dent. Arkadiusz Piontek

W 2002 roku ukończył z wyróżnieniem Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental we Wrocławiu. Od 2003 roku prowadzi nowoczesne laboratorium protetyki stomatologicznej Multident w Świdnicy. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w wielu szkoleniach i kongresach implantologicznych w kraju i za granicą. Prawie od samego początku działalności zawodowej zajmuje się implantoprotetyką, a w codziennej pracy stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne CAD/CAM oraz nowoczesne materiały. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu techniki dentystycznej i implantoprotetyki, aktywny członek Straumann Lab Academy, Trener i Konsultant Straumann Group. W 2019 roku otrzymał tytuł ITI Fellow.

Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz –Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz

Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Należy do lekarzy pionierów, którzy w Polsce wprowadzili w codziennej praktyce leczenie implantologiczne. Swoich pierwszych pacjentów implantologicznych prowadzi od 1992 roku, a swoje prace rozpoczynał na implantach Straumann i do dziś jest to podstawowy system w jego praktyce. Jeden z członków – założycieli Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, obecnie członek Zarządu PASE. Cały czas nie tylko poszerza swoje kompetencje zawodowe, ale również od lat zajmuje się dydaktyką. Pierwsze swoje implantologiczne szlify uzyskał na Uniwersytecie w Bernie – Szwajcaria. Lata praktyki pozwoliły uzyskać tytuł Master of Science w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie we Frankfurcie, Niemcy. Ukończył również pełen program Studium Podyplomowego Kois Center – Seattle, USA Obecnie dużo czasu i pasji poświęca dydaktyce oraz przekazaniu swojej wiedzy młodszym pokoleniom. Specjalizuje się w kompleksowych pracach mających na celu nie tylko rekonstrukcje braków uzębienia w oparciu o implantoprotetykę, ale również w codziennej praktyce poprawę estetyki uśmiechu. Miał przyjemność robić pierwsze w Polsce “Metamorfozy” dla miesięcznika Claudia i TVN.

Tech. dent. Marcin Sajdak – Wykładowcy Straumann Group
Tech. dent. Marcin Sajdak

Absolwent Krakowskiego Studium Techniki Dentystycznej oraz studiów magisterskich z Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 1999 roku prowadzi własne Laboratorium Protetyki „SAJDENT” w Krakowie. Uczestnik i współtwórca szkoleń z zakresu protetyki stomatologicznej. Certyfikowany członek Straumann Lab Academy (Szwajcaria). Konsultant protetyki Straumann Group dla Schmidtdental. Prowadzi wykłady z zakresu implantoprotetyki, okluzji i komunikacji dla lekarzy i techników. Specjalizuje się w implantologii oraz okluzji. W swoim laboratorium stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z dziedziny protetyki dentystycznej z edukacją z zakresu zarządzania jakością, nieustannie testując i wdrażając nowoczesne technologie.

Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska

Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończyła w 2009r. W latach 2010-2017 odbywała staż specjalizacyjny w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM. W 2017r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Obecnie nadal pracuje w Klinice na stanowisku starszego asystenta. W latach 2013-2015 ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie. Zawodowo zajmuje się chirurgią szczękowo-twarzową, chirurgią stomatologiczną i implantologią. Specjalizuje się w chorobach stawów skroniowo-żuchwowych.

Lek. dent. Witold Siwek – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Witold Siwek

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista chirurgii stomatologicznej. Doświadczenie zawodowe oraz staż odbył na oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją wiedzę uzupełnia licznymi szkoleniami w kraju i za granicą, m.in. Clinical Masters Program in Bone Grafting and Soft Tissue Management pod kierownictwem Prof. Dr. F. Khoury’ego, uczestnik pierwszej polskiej edycji Curriculum Implantologicznego ITI oraz innych. Członek ITI (International Team for Implantology), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI. Ekspert d/s implantologii firmy 3 Shape oraz wykładowca Akademii CadCam Expertise.

Dr hab. n. med. Anna Skurska – Wykładowcy Straumann Group
Dr hab. n. med. Anna Skurska

Dr hab. n. med. Anna Skurska ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2005 roku. Od 2006 roku jest pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt.: „ Ocena wpływu ozonoterapii na stan kliniczny przyzębia oraz stężenia wybranych MMP w ślinie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”, zaś w 2019 rozprawę habilitacyjną pt.: „Ocena wybranych technik chirurgicznych w leczeniu recesji dziąsła brzeżnego”. W 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. W ramach tej działalności otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku 2012, 2015, 2017, 2018 i 2019. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyła staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA). W 2019 roku ukończyła Międzynarodowe Studia Podyplomowe na Uniwersytecie w Bolonii otrzymując tytuł Master of Soft Tissue Management Around Teeth and Implants. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Lek. dent., MSc Barbara Sobczak – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent., MSc Barbara Sobczak

Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem, uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. Członek ITI oraz ITI Fellow. Uczestnik licznych zagranicznych kursów w Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech. Ukończyła szkolenia masterskie z zakresu implantologii estetycznej pod okiem prof. Busera i prof. Belsera. Kładzie największy nacisk na estetykę w leczeniu implantologicznym wykorzystując najnowsze techniki chirurgii tkankowej.

Dr n. med. Jarosław Sova – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Jarosław Sova

Specjalista laryngolog, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim (1989-1995) oraz dziennych Studiów Doktoranckich AM w Gdańsku (1998-2003). W listopadzie 1998 r. obronił I stopień specjalizacji z Otolaryngologii, a w kwietniu 2003 r. II stopień specjalizacji z Otolaryngologii. W grudniu 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie i wiedzę zdobywał również poprzez uczestnictwo w licznych kursach i konferencjach medycznych. Jest autorem i współautorem 22 prac z zakresu otolaryngologii.

Lek. dent. Jerzy Sowiński – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Jerzy Sowiński

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, implantoprotetyki, periodontologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich. Zajmuje się także planowaniem oraz częściowo wykonaniem leczenia mającego na celu odzyskanie prawidłowej wysokości zwarcia przy użyciu implantów jak i na zębach własnych. Od początku kariery pogłębia wiedzę w wyżej wymienionych gałęziach stomatologii uczestnicząc w sympozjach, zjazdach, kursach oraz konferencjach naukowych w kraju jak i za granicą. Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w szkoleniach znanych polskich jak i zagranicznych autorytetów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej i implantologii. W codziennej praktyce współpracuje z innymi specjalistami z dziedziny stomatologii, oraz pokrewnych specjalizacji lekarskich. Dobrze odnajduje się w pracy w zespołach zajmujących się leczeniem wielospecjalistycznym pacjenta.

Dr n. med. Jarosław Sova – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Barbara Stawska

Studia na Pomorskiej Akademii Medycznej ukończyła w 1998 roku w Szczecinie. W 2003 roku obroniła doktorat w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Od 2003 do 2007 roku pracowała jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej PUM. Obecnie jest w trakcie studiów Master of Science in Oral Implantology and Periodontology na Uniwersytecie DTMD w Luxemburgu. Uczestniczka wielu kursów z zakresu implantologii i protetyki, które to dziedziny pozostają w jej głównym kręgu zainteresowań. Od 2017 dyrektor ITI (International Team for Implantology) Study Club Szczecin. W 2000 roku założyła klinikę Dental Art., którą od momentu powstania systematycznie rozwija.

Lek. dent., Msc. Szczepan Stelmach – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent., Msc. Szczepan Stelmach

Absolwent kierunku lekarsko – dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył specjalistyczne studia w dziedzinie ortodoncji lingwalnej na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu i uzyskał tytuł Master of Science, a także ukończył kurs European Master of Aligners Invisalign w King’s College w Londynie (Anglia). Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą. Odbył staż kliniczny w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu we Florencji (Włochy), Klinice Ortodoncji Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (Izrael), Departamencie Ortodoncji Uniwersytetu Nowojorskiego NYU (USA), a także w prywatnej klinice jednego z najbardziej uznanych ortodontów na świecie – Dr. Richarda McLaughlina w San Diego (USA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), European Orthodontic Society (EOS), American Association of Orthodontists (AAO) oraz World Federation of Orthodontists (WFO). W 2020 roku został powołany do pełnienia funkcji biegłego sądowego w dziedzinie ortodoncji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Lek. dent. Kamil Szewczyk – Wykładowcy Straumann Group
Lek. dent. Kamil Szewczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna, protetyka, implantologia. Opracował autorską metodę atraumatycznego zakładania implantów zębowych, dzięki której proces gojenia pozabiegowego jest szybszy i łagodniejszy dla Pacjenta. Członek International Team for Implantology – ITI, PSI Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI International Congres of Oral Implantology, DGOI Deutche Gesellschaft fur Orale Implantologie.

 

Lek. stom. Michał Sypień – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Michał Sypień

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończył szkołę podyplomową KOIS Center w Seattle, USA oraz Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, uzyskując tytuł implantologa. Absolwent oraz student wielu programów edukacyjnych z zakresu implantologii oraz protetyki, m.in.: w Steigmann Institute w Heidelbergu, Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute w Monachium, Curriculum Bicon w Bostonie. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej i mikroskopowej, implantologii, protetyce, rehabilitacji funkcjonalnej narządu żucia, zaburzeniach okluzji.

Lek. med. lek. stom. Tomasz Sypień – Wykładowcy Straumann Group
Lek. med. lek. stom. Tomasz Sypień

Lekarz stomatologii i medycyny, ukończył dwa fakultety na Śląskiej Akademii Medycznej. Absolwent podyplomowej Szkoły Stomatologii KOIS Center w Seattle, USA oraz student Dawson Center USA. Ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, uzyskując tytuł implantologa. Ukończył edycje Programu Implantoprotetycznego w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI w Rojas, Hiszpania. Specjalizuje się w rekonstrukcji zgryzu, implantologii, stomatologii estetycznej, protetyce i implantoprotetyce, endodoncji mikroskopowej, diagnostyce czynnościowej narządu żucia i leczeniu zaburzeń okluzyjnych.

Dr n. med. Michał Szałwiński – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Michał Szałwiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Zajmuje się implantologią stomatologiczną. Poza Kliniką jest zatrudniony w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM. Od roku 2011 do 2016 zatrudniony jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pracuje jako Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM. Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS.

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk – Wykładowcy Straumann Group
Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, prezentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie wykładów i plakatów (m.in. EAO 2014, 2015, 2016). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3, na którym szkolą się młodzi, międzynarodowi wykładowcy, organizowany we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Jest autorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce. Prowadzi prelekcje zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2019 roku piastuje stanowisko Prezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, ITI Fellow.


Lek. dent. Beata Wawrzyniak

Ukończyła studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi. Po kilku latach rozpoczęła praktykę w klinice MEDIQ jako kierownik zespołu (11 foteli). W 2010 uzyskała tytuł implantologa biorąc udział w Curricullum of Oral Implantology na Uniwersytecie im. W. Goethego we Frankfurcie. Następnie brała udział w 2-letnim Curriculum Implantologicznym w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych – EDI, którego jest aktywnym członkiem. Jest również członkiem ITI (International Team for Implantology) oraz WIN (Women Implantology Network). Nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w Polsce i za granicą w wielu kursach, konferencjach i szkoleniach z zakresu implantologii, chirurgii, regeneracji tkanek, protetyki oraz stomatologii estetycznej. Dzięki zdobytej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu specjalizuje się w kompleksowym leczeniu pacjentów w zakresie szeroko pojętej stomatologii.

Tech. dent. Marek Wiligała – Wykładowcy Straumann Group
Tech. dent. Marek Wiligała

Właściciel laboratorium protetycznego Wiligała Lab w Chojnicach, które od ponad 30 lat poświęca się sztuce technik dentalnych. Pełen pomysłów i determinacji w ich realizacji, co sprawia, że pracownia nieustanie nabiera rozmachu. Jest człowiekiem nieprzerwanie szukającym inspiracji, który z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w licznych szkoleniach oraz sympozjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Systematycznie angażuje się w projekty, gdzie czynne dzieli się swoją wiedzą oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Za tak pozytywnym wizjonerem stoi ponad 50-cio osobowy zespół, który stanowi fundament solidności laboratorium. Kreatywność oraz indywidualne zaangażowanie pozwalają nieprzerwanie zdobywać nowe doświadczenia i dążyć za celem, którym jest permanentny progres. Przyszłość laboratorium opiera się na energii silnie rozwijającego się rynku branżowego, nie zapominając o wypracowanych przez pokolenia wartościach. Indywidualną pasję do techniki digitalnej przekłada na zdecydowany kierunek ewolucji laboratorium, co zostaje coraz częściej zauważalne i doceniane na arenie branży protetycznej.

Dr David Wiss – Wykładowcy Straumann Group
Dr David Wiss

Absolwent Uniwersytetu im. Julius-Maximilians w Würzburgu, Niemcy. W 2010r. uzyskał tytuł „Master of Science Oral Surgery and Implantology” na Dunajskim Uniwersytecie w Krems, Austria. W latach 2011-2015 asystent w prywatnej klinice Schloss Schellenstein – International Center for Implantology and Dental Surgery pod kierunkiem Prof. Dr. F.Khoury’ego i Dr. Schmidta w Olsberg, Niemcy. W 2015 r. osiągnął stopień chirurga stomatologicznego przyznany przez Izbę Lekarską Nordrhein-Westfalen w Niemczech. W 2014 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Westfälische-Wilhelms w Münster, Niemcy.

Lek. stom. Bernard Zadrożny – Wykładowcy Straumann Group
Lek. stom. Bernard Zadrożny

Ukończył studia na Wydziale lekarskim oddziale stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologią stomatologiczną. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. W 2009 roku uzyskał tytuł implantologa na Uniwersytecie we Frankfurcie. Uczestniczył w wielu konferencjach, kursach w Polsce i za granicą m.in. w Szwecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W 2012 ukończył studia masterskie o profilu implantologicznym na Uniwersytecie J.W. von Goethe we Frankfurcie. Główne zainteresowania w pracy są związane z tematyką zaawansowanej chirurgii implantologicznej, technik augmentacyjnych oraz różnych sposobów rehabilitacji protetycznej pacjenta. Pracuje w Warszawie w prywatnych praktykach o profilu implantologicznym.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close