POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Administrator danych

Administratorem przekazywanych przez Państwa w formularzu Newsletter Danych Osobowych jest Straumann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, numer NIP: 5842843322, numer Regon: 526840721

Nasze dane kontaktowe:
Straumann Polska sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 2,  80-280 Gdańsk
e- mail: biuro@straumann.com, tel.: 58 341 45 79

II. Polityka plików cookies
1. Definicja plików cookies

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz, i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować Ci pomoc.

2. Funkcje cookies

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim możemy uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

3. Wykorzystywanie informacji z cookies

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.Masz jednak możliwość ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie, co jednak może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny.

4. Wyłączenie plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach

Google Chrome:
1.     W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij „Więcej”, i dalej „Ustawienia”.
2.     W dolnej części wybierz „Zaawansowane”.
3.     W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści, a następnie Pliki cookie.
4.     Aby wyłączyć pliki cookie: kliknij przełącznik (odznacz) „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich oczytywanie”.

Mozilla Firefox
1.     W prawym górnym rogu przeglądarki Firefox kliknij przycisk „Menu” (trzy poziome kreski), a następnie wybierz „Opcje”.
2.     Następnie wybierz zakładkę „Prywatność i bezpieczeństwo” i następnie wybierz sekcję „Historia”.
3.     Wybierz opcję: „Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika”.
4.     Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Ponadto istnieje możliwość określenia okresu przechowywania ciasteczek:
– Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

– Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

– Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

Internet Explorer
1.     W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.
2.     Kliknij kartę „Prywatność”, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij „Zaawansowane”.
3.     Następnie możesz zaakceptować, zablokować lub monitować pliki cookie tej samej lub innych firm.

Safari

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności. Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:
– Zawsze blokuj: Przeglądarka uniemożliwia witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywanie plików cookie oraz innych danych na urządzeniu.
– Tylko z bieżącej witryny: Przeglądarka przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko
od aktualnie wyświetlanej witryny.
– Z odwiedzonych witryn: Przeglądarka przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz.
– Zawsze pozwalaj: Przeglądarka pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na urządzeniu.

Opera

Wybierz następujące opcje: Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

W przeglądarce Opera możesz wybrać jedną z 3 następujących opcji:
– Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).

– Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
– Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

5. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi  Google Analytics tj. usługi analizy ruchu stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google
i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

III. Dane osobowe udostępniane za pomocą formularza Newsletter

Za pomocą formularza Newsletter zawartego na tej witrynie internetowej możesz przekazać nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowym oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu przekazujesz nam wskazane w formularzu dane osobowe. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

Poniżej prezentujemy informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wypełnienia i przesłania Nam formularza Newsletter na witrynie internetowej.

1. Rodzaj przetwarzanych danych

Danymi osobowymi jakie będą przetwarzane są: imię i nazwisko oraz adres e-mail, dobrowolnie podane w związku z zapisaniem się do naszego Newslettera. Wprowadzając swoje dane osobowe do formularza Newsletter zamieszczonego na Naszej witrynie internetowej możesz przekazać nam dodatkowe dane osobowe takie jak Twój numer telefonu, nazwę praktyki, adres do korespondencji. W takim wypadku również te dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

2. Brak obowiązku podania danych

Wszystkie dane osobowe podane za pośrednictwem formularza Newsletter zamieszczonego na naszej witrynie internetowej są udostępniane przez Ciebie dobrowolnie
i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, która w każdej chwili może być przez Ciebie odwołana, w celu wyraźnie przez Ciebie zaakceptowanym.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi realizację usługi Newsletter,
a tym samym informowania Cię o nowościach w naszej Firmie, szkoleniach oraz aktualnych produktach i usługach przez nas oferowanych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu informowania Cię o aktualnych produktach i usługach przez nas oferowanych, szkoleniach oraz prowadzonej przez nas działalności, a także w celu zaproponowania Ci naszych usług i towarów tj. w celach marketingowych oraz wysyłania Ci informacji handlowych – w zależności od rodzaju wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w konkretnym celu.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celach marketingowych będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, który polegał będzie na bezpośrednich komunikatach kierowanych
do Ciebie za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji np. zawarcia z nami umowy lub skorzystania z naszych usług.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celach przesyłania Ci naszych informacji handlowych będziemy przekazywali
Ci informacje promujące nasze towary, usługi lub nasz wizerunek.

4. Przekazanie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. dostawcy usług serwerowych
i elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług reklamowych
i marketingowych), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

5. Prawa w  stosunku do udostępnionych danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do przenoszenia Twoich danych osobowych.

W każdym wypadku masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, a także  w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas dotyczących Cię danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo to możesz wykonać wysyłając na adres naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak Imię, Nazwisko, Twój adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji do momentu wycofania przez Ciebie zgody
na przetwarzanie twoich danych osobowych w tym celu.

8. Poprawki

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszej informacji o prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Jeśli tak się stanie, w tym miejscu ukaże się zmieniona wersja oświadczenia o ochronie prywatności. Dlatego też, kiedy ponownie odwiedzisz nas, powinieneś ponownie przeczytać informacje na temat ochrony prywatności.

 

Z wyrazami szacunku
Oliver Schmidt

General Manager Straumann Polska sp. z o.o.

 

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close